Du er her:

Rent vann - ingen selvfølge

I nytt biologisk rensetrinn dyrker vi bakterier som spiser det organiske stoffet vi vil fjerne.

Norges største vannteknologiske suksess pr dags dato er uten tvil den såkalte Kaldnesprosessen. På over 550 anlegg, fordelt på mer enn 45 land og i alle verdensdeler, finner vi denne prossessen i bruk.

BiomedieTeknologien - som snart blir å finne også på Tønsberg renseanlegg - baserer seg på å dyrke frem bakterier som spiser de avfallsstoffene som vi ønsker å fjerne fra avløpsvannet. Bakteriene vokser på små plaststykker som vi har "tusenvis" av i vannbassengene der avløpsvannet renner gjennom. Det som har gjort Kaldnesprosessen til en stor suksess er at teknologien svært enkelt kan "legges oppå" eksisterende teknologi i eksisterende anlegg, og er billig å innstallere.

Hos oss tar vi i bruk denne teknologien sammen med et nytt effektivt trinn for fjerning av fosfor.  Dette gjør vi i det anlegget vi allerede har uten å redusere kapasiteten og uten å bygge ut ekstra volum!

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no