Du er her:

Verdens viktigste ressurs

Det er vann - og ikke olje, som er Norges viktigste ressurs

Vi nordmenn har lett for å tenke at olje er verdens viktigste råstoff.
Det er kanskje ikke så rart.  Oljen har skaffet oss store inntekter og mange arbeidsplasser. Likevel er vann verdens viktigste ressurs. Vann er selve kilden til livet og forutsetningen for all menneskelig aktivitet

Vi i vannbransjen er Norges største næringsmiddelprodusent og miljøaktør. Vi er med på å løse verdens viktigste utfordring; rent og trygt vann til alle. Både i Norge og andre steder i verden.

Rent vann kommer ikke av seg selv. Det står en teknologisk avansert bransje og svært mange dyktige medarbeidere bak. Vi gjør saltvann til ferskvann. Vi gjør regnvann til drikkevann. Vi gjør grått vann til blått. Vi renser, resirkulerer og skaper fornybar energi.  Dette er ikke bare teknologi på sitt beste, det er også teknologi på sitt viktigste.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no