Du er her:

Styret

Styremedlemmene velges for 4 år av gangen med valg 2. hvert år slik at vi får overlapping.

Styret består av følgende personer (tidspunkt for valg for inneværende periode står i parentes):

Styreleder Bjørn Kåre Sevik  (2016)
Nestleder Pål W. Olsen  (2016)
Styremedlem Elisabeth Larsen  (2016)
Styremedlem Marit Sibbern  (2014)
Styremedlem Gard Jacobsen- ansattes representant  (2016)

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no