Du er her:

Styret

Styremedlemmene velges for 4 år av gangen med valg 2. hvert år.

Styret består av følgende personer (tidspunkt for valg for inneværende periode står i parentes):

Styreleder Thor Smith Stickler (2022)
Nestleder Øivind Jacobsen (2022)
Styremedlem Marit Sibbern  (2023)
Styremedlem Jorunn Anne Midthun  (2022)
Styremedlem Stephen C. Ederklep- ansattes representant  (2022)

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no