Du er her:

Selskapsavtalen

Vi har 2 eierdokument: Selskapsavtalen og Eieravtalen

Både selskapsavtalen og eieravtalen ble revidert og vedtatt av kommunestyrene i høst.
De nye avtalene gjelder fra 1.1.2019.  Sandefjord kommune trer ut av selskapet fra samme dato.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no