Du er her:

Selskapsavtalen

Vi har 2 eierdokument: Selskapsavtalen og Eieravtalen

Både selskapsavtalen og eieravtalen ble revidert og vedtatt av kommunestyrene våren 2022.
De nye avtalene gjelder fra 1.1.2023.  

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no