Du er her:

Selskapsavtalen

Vi har 2 eierdokument: Selskapsavtalen og Eieravtalen

Både selskapsavtalen og eieravtalen ble revidert og vedtatt av kommunestyrene i høsten 2019
De nye avtalene gjelder fra 1.1.2020.  

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no