Ledningsnett

Omlegging av ledningsnett på KilenTønsberg renseanlegg har anlagt, eier og driver ledninger der to eller flere av medlemskommunene tilfører avløpsvann. Øvrig ledningsnett frem til abonnent er den enkelte kommunes eiendom og driftsansvar.

Vi har mengdemåling på ledningsnettet og har derfor kontroll med hvor mye avløpsvann den enkelte kommune tilfører renseanlegget.

Ledningsnettet er anlagt i perioden 1975-1977. Første utløpsledning ble anlagt i 1975. Denne ble supplert med en fra starten planlagt ledning i 1989 for å øke kapasiteten.

Totalt har vi i dag kun 8 km ledningsnett fordelt på 4,3 km selvfallsledninger og 3,7 km pumpeledninger. I tillegg kommer de to parallelle utløpsledningene som går 800 m ut fra land. Ledningsnettets dimensjoner varierer fra 300 til 1.000 mm for selvfallsledningene og fra 250 til 2 stk 600 mm for pumpeledningene. Ledningsmateriale er i hovedsak asbestsementrør (eternitt) både i pumpeledninger og selvfallsledninger. PVC- og betongrør forekommer også. Utløpsledningene er i PEH med dimensjon 700 og 900 mm.

Hovedtilførselsledningen til renseanlegget er en dykket selvfallsledning med 700 mm forspente betongrør. Denne har en luftekum på «trykksiden» for evakuering og innsuging av luft med variasjoner i vannføringen.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no