Du er her:

Nøkkeltall

Noen nøkkeltall for de senere år

 

  2013 2012
Vannmengder inn til anlegget: 12,9 mill. m3 14,3 mill. m3
Største døgnvannmengde: 104 640 m3 1) 98 060 m3
Minste døgnvannmengde: 17 550 m3 17 170 m3
Renseeffekt - fosfor: 80,0 % 83,4 %
Tilført mengde fosfor: 40,2 tonn 47,7 tonn
Tilført mengde organisk stoff (KOF): 3 156 tonn 5 244 tonn
Produsert mengde avløpsslam: 16 854 tonn 15 437 tonn
Tilsatt kalkmengde: 1 896 tonn CaO 2030 tonn CaO

1) Vannmengden er sannsynligvis for høy pga. tilbakestuving i målerenne

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no

 

Stokke kommuneRe kommuneTønsberg kommuneNøtterøy kommuneTjøme kommune