Du er her:

Nøkkeltall

Noen nøkkeltall for de senere år

Anlegget har vært under ombygging i 2014-2016 og vi har derfor hatt redusert drift.

  2017 2016 2015 2014
Vannmengder inn til anlegget: 13,3 mill m 12,2 mill. m3 14,0 mill. m3 13,8 mill. m3
Største døgnvannmengde: 88 280 m3 91 920 m3 96 800 m3 94 400 m3
Minste døgnvannmengde: 16 090 m3 16 570 m3 16 800 m3 15 920 m3
Fremmedvann: 42 % 43 %    
Renseeffekt - fosfor: 90,2 % 79,4 % 75 % 82,3 %
Rensekrav - fosfor: 90 % 80 % 75 % 80 %
Tilført mengde fosfor: 42,3 tonn 46,6 tonn 44,6 tonn 51,7 tonn
Tilført mengde organisk stoff (KOF): 5 747 tonn 5 536 5 095 tonn 5 298 tonn
Produsert - avvannet avløpsslam: 20 744 12 900 17 147 tonn 17 551 tonn
Tilsatt kalkmengde: 2 530 tonn 1 873 tonn CaO 1 680 tonn CaO 1702 tonn CaO

 

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no