Du er her:

Nøkkeltall

Noen nøkkeltall for de senere år

Tabellen viser noen nøkkeltall fra de siste årene

  2020 2019 2018 2017
Vannmengder inn til anlegget: 14,4 m 14,7 mill. m3  11,3 mill. m3 13,3 mill. m3
Største døgnvannmengde:  77 765 m3 83 330m3  94 930 m3 88 280 m3
Minste døgnvannmengde: 17 421 m3  17 085 m3  13 880m3 16 090 m3
Fremmedvann:  51 %  52 % 44 % 42 %
Renseeffekt - fosfor:  92,2 %  90,4 %  90,8 % 90,2 %
Rensekrav - fosfor: 90 % 90 % 90 % 90 %
Tilført mengde fosfor: 50,2 tonn 43,6 tonn  44,8 tonn  42,3 tonn
Tilført mengde organisk stoff (KOF): 4 937 tonn  5 448 tonn  5 946 tonn 5 747 tonn
Produsert - avvannet avløpsslam: 19 977 tonn 19 263 tonn  18 629 tonn 20 744 tonn
Tilsatt kalkmengde:  2 166 tonn CaO  2 189 tonn CaO 2 109 tonn CaO 2 530 tonn CaO

 

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no