Du er her:

Dette gjør vi - Teknologi på sitt viktigste !

Toppbilde

Vår hovedaktivitet er rensing av avløpsvann fra våre 4 eierkommuner.

Vi i vannbransjen er Norges største næringsmiddelprodusent og miljøaktør. Vi er med på å løse verdens viktigste utfordring; rent og trygt vann til alle. Både i Norge og andre steder i verden.

P9-Kilen pumpestasjon

Rent vann kommer ikke av seg selv. Det står en teknologisk avansert bransje og svært mange dyktige medarbeidere bak. Vi gjør saltvann til ferskvann. Vi gjør regnvann til drikkevann. Vi gjør grått vann til blått. Vi renser, resirkulerer og skaper fornybar energi.  Dette er ikke bare teknologi på sitt beste, det er også teknologi på sitt viktigste.

Ved renseanlegget på Vallø mottar vi avløpsvann, slam fra andre renseanlegg og septikslam fra private husholdninger og bedrifter. Dette behandles i anlegget etter moderne renseprinsipper slik at våre nære kystområder kan fremstå som innbydende for innbyggernes rekreasjon og fritidsaktiviteter.

Kranvann, dusj, vaskemaskiner oppvaskmaskiner og vannklosetter har utvilsomt bidratt til å gjøre livet letter for oss alle. Vannbransjens viktigste samfunnsbidrag er likevel ikke knyttet til en enklere hverdag, men til folkehelse. Bortleding av smittefarlig avløpsvann fra våre eiendommer og nærmeste områder har sammen med trygt drikkevann gitt muligheter for god personlig hygiene som har ført til en betydelig reduksjon i smittsomme sykdommer og epidimier. Det er en viktig årsak til at levealderen i Norge har økt fra snaut 50 år, på slutten av 1800-tallet, til over 80 år i dag.

Reseprosessen på vårt anlegg er beskrevet i en av menyene over.
Vi har også ansvaret for ledningsnett og pumpestasjoner der det kommer avløpsvann fra 2 eller flere av våre eierkommuner. Dette er beskrevet i fanen "Transport av vann"

Næringsstoffer i avløpsvannet gjenvinnes ved at slammet behandles ved å tilsette kalk. Dette gjør at temperaturen stiger så mye at parasitter og bakterier blir drept og slammet er attraktivt og kan gjenbrukes i landbruket.

Dessverre medfører vår aktivitet noe luktproblemer. Under fanen "Naboforhold" kan du se hva vi gjør for å få best mulige forhold for våre naboer.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no