Du er her:

Naboforhold

Toppbilde

Ved behandling av avløpsvann kan det fra tid til annen oppstå uforutsette hendelser som medfører ubehag for omgivelsene i form lukt, utslipp til sjø eller lignende. Vårt mål er imidlertid å drive anleggene med minst mulig ulempe for våre naboer og i henhold til de krav som fremgår av gjeldende lovverk eller som er gitt i konsesjonen (utslippstillatelsen)

Vi registrerer alle hendelser i vårt meldingssystem og følger opp med tiltak for å bedre forholdene.
Nedenfor er angitt tiltak på de mest utsatte punktene.

Renseanlegget på Vallø
• Luktreduksjonsanlegg - vasketårn
  Ett for renseanlegget og ett for slambehandling
• Minimering av utendørs lagring
• Rutiner for sjekk av sentrale punkter
• Feilalarmer sendes til vakt 24 timer i døgnet
• Daglig tilsyn

Luftekum ved Øvre Bogenvei
• Luktreduksjonsanlegg – vasketårn
• Rehabilitering av stasjon og luftepunkt (2012)
• Feilalarmer sendes til vakt 24 timer i døgnet
• Ukentlig tilsyn

Pumpestasjon ved Sjøormen /Ørsnes
• Luktreduksjonsanlegg – ioniseringsanlegg (2013)
• Utskifting av alt elektrisk utstyr (2013)
• 3 separate pumper som hver tar normal tilrenning
  2 pumper i sammen tar maksimal tilrenning
• Feilalarmer sendes til vakt 24 timer i døgnet
• Ukentlig tilsyn

 

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no