Du er her:

Pumpestasjoner

Vi har 63stasjoner

Tønsberg renseanlegg IKS har ansvaret for 3 stasjoner.

  • P09 - Kilen
  • P19 - Scanrope
  • P20 - Sjøormen

P09 Kilen

Pumpegalleri P9 KilenKilen pumpestasjon er TAU's hovedpumpestasjon og pumper avløpsvann fra Tønsberg sentrum, Eikområdet og store deler av Slagen og fra PA011, Korten og PA020, Sjøormen. Stasjonen pumper til renseanlegget på Vallø. Det er bygget helt ny stasjon i 2003, igangkjørt 22.12.03.

Byggekostnader inkl. edningsomlegginger ca kr 25 mill. Den nye stasjonen ligger 100 m syd for tidligere stasjon. Den har fire frekvensregulerte pumper hvorav tre kan gå samtidig og en er i reserve. Pumpene er tørroppstilt. Stasjonen er dyp med pumpesump på kote -6,30m. Stasjonen blir fjernovervåket og er PLS styrt.

P20 - Sjøormen

Sjøormen pumpestasjon pumper alt avløpsvann fra hele Nøtterøy inkludert det som kommer fra PA019, ScanRope. Stasjonen pumper til PA009, Kilen. Stasjonen har tre pumper. Alle pumpene er frekvensstyrte for å få en mest mulig jevn strøm videre til PA009.   Alle pumpene er neddykket. Maksimalt to kan gå parallelt. Stasjonen blir fjernovervåket og er PLS styrt.

Tekniske data:  Antall pumper: 3
Fabrikat: Flygt
Effekt: 3 stk a` 44kW
Spenning: 220 VAC
Kapasitet: 330 l/sek med 2 pumper i drift.
Statisk løftehøyde: 4-6 m

Byggevolum:
Under marknivå:  150 m3
Over marknivå:    110 m3

Stasjon satt i drift i 1980 Alt elektrisk utstyr og hovedtavle ble skiftet i 2013. Luktreduksjonsanlegg med ionisering ble installert i 2013.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no