Du er her:

Energi- og Klimaplan

Toppbilde

Selskapet har vedtatt at det skal lages årlige energi- og klimaregnskap i tråd med The Greenhouse Gas Protocol

Energi- og klimaplan ble vedtatt av representantskapet den 26.4.2021

 

Årlige klimaregnskap finner du under her.
2013 var det siste hele driftsåret før vi bygde om renseanlegget til å omfatte biologisk rensing.  2013 er derfor valgt som basisår.
Fra 2020 har vi benyttest Norsk Vanns regnerak for beregning av utslipp. Dette medfører at utslippene er 10-12 % høyere enn før.  dette gjelder for Kjøpte varer og tjenester i Scope 3

Klimaregnskap 2020

Klimaregnskap 2019

Klimaregnskap 2018

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no