Du er her:

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ.

Medlemmer til representantskapet utpekes av kommunestyret i hver eierkommune. Hver eier utpeker 1 representant, men deres stemmeandel er avhengig av folketallet i kommunen.

I kommunevalgperioden 2019-2023 har representantskapet følgende sammensetning:

Anne Rygh Pedersen - Tønsberg kommune - leder
Jon Sanness Andersen - Færder kommune 
 

Representantskapet har normalt 2 møter i året.
Viktige saker som behandles er bl.a. valg av styre, fastsettelse av regnskap og budsjett, endring av vedtekter.
 

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no

 

 Færder kommunevåpen Tønsberg kommune kommunevåpen