Du er her:

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ.

Medlemmer til representantskapet utpekes av kommunestyret i hver eierkommune. Hver eier utpeker 1 representant, men deres stemmeandel er avhengig av folketallet i kommunen.

I kommunevalgperioden 2015-2019 har representantskapet følgende sammensetning:

Petter Berg - Tønsberg kommune - leder
Roar Jonstang - Færder kommune  - nestleder
Thorval Hillestad - Re kommune
 

Representantskapet har normalt 2 møter i året.
Viktige saker som bejhandles er bl.a. valg av styre, fastsettelse av regnskap og budsjett, endring av vedtekter.
 

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no