Du er her:

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ.

Medlemmer til representantskapet utpekes av kommunestyret i hver eierkommune. Hver eier utpeker 1 representant, men deres stemmeandel er avhengig av folketallet i kommunen.

I inneværende kommunevalgperiode (2015-2019) har representantskapet følgende sammensetning:

Petter Berg - Tønsberg kommune - leder
Roar Jonstang - Nøtterøy kommune  - nestleder
Thorval Hillestad - Re kommune
Erlend Larsen - Stokke kommune
Bente K. Bjerke - Tjøme kommune

 

Representantskapet har normalt 2 møter i året.
Viktige saker som bejhandles er bl.a. valg av styre, fastsettelse av regnskap og budsjett, endring av vedtekter.
 

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no

 

Stokke kommuneRe kommuneTønsberg kommuneNøtterøy kommuneTjøme kommune