Grafen viser resultat for siste 12 måneder for den enkelte dato. Dvs. verdien for 22.mai 2018 viser renseresultatet for perioden 23.5.17 - 22.5.18. Utslippskrav gjelder pr. hele kalenderår.
Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no