• Skolebesøk

    Tønsberg renseanlegg IKS har ofte besøk fra skoler. Både ordinær omvisning og fagdag.

  • Slam

    Siden 1993 har renseanlegget levert kalket slam til bruk på landbruksarealer i Vestfold

Grafen viser resultat for siste 12 måneder for den enkelte dato. Dvs. verdien for 10 mars 2020 viser renseresultatet for perioden 11.3.2019 - 10.3.2020. Utslippskrav gjelder pr. hele kalenderår.
Grafen viser vannmengde inn til renseanlegget pr døgn og nedbør pr. døgn de siste 3 måneder.
Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no