Du er her:

Strategisk plan

Illustrasjon - veivalg

Styret har vedtatt ny strategisk plan for selskapet

Hensikten med strategisk plan er gi et grunnlag for å styre selskapet i forhold til langsiktige
trender og utfordringer. Tidshorisonten for planen er 10 år og det forutsettes en revisjon hver 4.
år. Planen skal ikke gi en komplett beskrivelse av alle mål og tiltak, men konsentrerer
fremstillingen hovedsakelig om de utfordringer og veivalg som krever endringer i forhold til
dagens situasjon og som gir effekt over tid.

Strategisk plan 2016 - 2026 finner du her.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no