Du er her:

Behandling av slammet

Lagring av slam

Behandling av slammet på Tønsberg renseanlegg

Det som tas ut fra rister og fra sand- og fettfang betegnes som avfall og går ikke inn i den videre slambehandlingen. Etter at vannet er tilsatt kjemikalier (jernklorid – PIX 318 levert fra Kemira Chemicals) binder slampartiklene seg til hverandre slik at de blir så store og tunge at de synker til bunns i et sedimenteringsbasseng.

Slammet har da et tørrstoffinnhold på 2-5 % og pumpes opp i et slamlager.  Her fortykkes slammet ytterligere før det pumpes inn i sentrifuger. I sentrifugene får slammet et tørrstoffinnhold på 25 – 30 %. Ved hjelp av en stempelpumpe (betongpumpe) pumpes slammet opp på toppen av slamsilo hvor vi blander det med brent kalk.

Via temperatursensorer i flere høyder i siloen holder vi kontroll med at slammet oppnår riktig temperatur og holdetid.  Kravet er over 55oC i minst 2 timer. Slammet tømmes over i storsekk og kjøres ut på mellomlagringsted der det skal brukes. Slammet spres vår og høst i forbindelse med ordinær vår- og høstonn.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no