Du er her:

Behandling av slammet

Lagring av slam

Behandling av slammet på Tønsberg renseanlegg

Det som tas ut fra rister og fra sand- og fettfang betegnes som avfall og går ikke inn i den videre slambehandlingen. Vannet går deretter gjennom et biologisk rensetrinn, etterfolkt av et kjemisk trinn. Etter at vannet er tilsatt kjemikalier binder slampartiklene seg til hverandre slik at de blir så store og tunge at de synker til bunns i et sedimenteringsbasseng.

Slammet har da et tørrstoffinnhold på 2-5 % og pumpes opp i et slamlager.  Her fortykkes slammet ytterligere før det pumpes inn i sentrifuger. I sentrifugene får slammet et tørrstoffinnhold på 25 – 30 %. Ved hjelp av en stempelpumpe (betongpumpe) pumpes slammet opp på toppen av slamsilo hvor vi blander det med brent kalk.

Via temperatursensorer i flere høyder i siloen holder vi kontroll med at slammet oppnår riktig temperatur og holdetid.  Kravet er over 55oC i minst 2 timer. Slammet tømmes over i storsekk og kjøres ut på mellomlagringsted der det skal brukes. Slammet spres vår og høst i forbindelse med ordinær vår- og høstonn.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no