Du er her:

Vi går i "skyen"

Toppbilde
Fra lansering av Public 360 Online. (daglig leder i Tønsberg renseanlegg sammen med adm. dir. i Microsoft Norge og produktsjef i Software Innovation)

Vi legger nå vårt arkiv og offentlig journal i skytjenesten til Software Innovation og Microsoft Windows Azure.

Tønsberg renseanlegg har vært pilotkunde for en ny skytjeneste som drives av Software Innovation og Microsoft. Som et av de første offentlige selskap i Norge legger vi nå hele vårt arkiv og postjournal i skyen.  Som plattform benyttes Microsoft Windows Azure. Azure benyttes ettersom den oppfller maredets strengeste sikkerhetskrav ved å sikre at våre data er trygt lagret og vernet fra uatorisert tilgang.

Software Innovation har vært en leverandør av arkiv- og journalsystem til norske kommuner i 20 år og nå utvidet sitt produktspekter til å omfatte skytjenester.

Ved å velge en skytjeneste er vi sikret å ha til en hver tid sist oppdaterte versjon, enkel systemadministrasjon og en sikker løsning. Systemet er sømløst integrert i standrdprogrammene i Office (Word, Excel, Powerpoint) og tilfredsstiller de strenge kravene i NOARK 5 - standarden.

I en artikkel i Kommunal Rapport problematiseres det omkring sikkerheten for slike skytjenester.

Det er inngått en egen databehandleravtale i tråd med anbefalingene fra datatilsynet.

 

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no