Du er her:

Utslipp fra renseanlegget 3 august 2020

Datafeil stoppet både renseanlegget og internettilkoblingen for flere kommuner.

En datafeil medførte at renseanlegget stanse natt til mandag 3 august.  Feilen medførte at all intern datakommunikasjon stanset og hele renseprosessen stoppet. Avløpsvannet gikk dermed urenset ut fra kl 0200 til kl 0730. Da ble ristene satt igang manuelt.  Dermed fikk vi renset papir, filler og annet søppel fra avløpsvannet før det ble sluppet ut.  

Hele renseprosessen ble satt i drift litt før kl 1500.

Avløpsvannet blir ført ut 800 meter fra land og til 32 meters dyp. Her blir vannet innlagret i vannmassene og kommer ikke til overflaten.Notat fra NIVA og Havforskningsinstituttet fra en annen hendelse beskriver dette nærmere.

Feilen rammet ikke bare renseanlegget, men koblet også ut internett for mange Vestfoldkommuner. Vi her foreløpig ikke funnet årsaken til at dette kunne skje.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no