Du er her:

Utslipp av jernklorid 25. juli 2016

Toppbilde
Vallø - mot Ringshaugstranda

En intern lekkasje førte til at 1500 liter med fellingskjemikalier rant ut i strandsonen ved renseanlegget.

Jernklorid benyttes for å rense fosfor fra avløpsvannet. Kjemikaliet er i konsentrert form svært surt og etsende, men er ufarlig når det er fortynnet. Da man ikke hadde full oversikt over situasjonen, valgte kommuneoverlegen som en føre-var handling å fraråde bading på de nærmeste strendene.  Dette ble opphevet dagen etter.

Tiltakfor å hindre gjentagelse. er planlagt og blir gjennomført med det første.

Omtale av saken i Tønsbergs Blad

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no