Du er her:

TAU har skiftet navn

TAU - Tønsbergfjordens avløpsutvalg har skiftet navn

Tønsberg renseanleggTAU – har vært et begrep i Tønsbergdistriktet i over 40 år. I 1970 fikk kommunene Nøtterøy, Sem, Stokke, Tjøme og Tønsberg en henvendelse fra "Regionplanrådets distriktsutvalg for Tønsberg-området " om interkommunalt samarbeid med hensyn til fremtidige kloakkløsninger for Tønsberg-området. Det ble oppfordret til å nedsette et samarbeidsutvalg med 2 representanter fra hver kommune.

I mai 1971 hadde utvalget sitt første møte og de fastsatte da navnet til " Tønsbergfjordens Avløpsutvalg "

I november året etter hadde utvalget klart et forslag til løsning for bygging av hovedledninger og plassering av renseanlegg på Vallø i Tønsberg. Det ble også anbefalt å etablere et formelt selskap. Forslaget ble godkjent i kommunene og selskapet hadde sitt første møte den 18. juni 1973. Navnet og forkortelsen – TAU – ble tatt med over i det formelle selskapet og har eksistert siden.

Representantskapet vedtok i 29.4.2013 å endre selskapets navn.

Følgende vurderinger lå til grunn for endringen:

Dagens selskapsnavn er tungvint og misvisende

  • Navnet er tungvint fordi det er langt.
  • Navnet er misvisende fordi TAU ikke lengre er et (politisk) utvalg slik som det var i starten, men er nå et operativt driftsselskap.
  • Forkortelsen TAU er også geografisk misvisende fordi det leder folk til å tenke på tettstedet Tau i Rogaland.

Ved valg av navn var det ønskelig med et enkelt navn man ikke trengte å forkorte og som samtidig gav informasjon om geografisk tilhørighet og bransjen man opererer i.

Navnevalget endte på - Tønsberg Renseanlegg IKS.

Endringen er godkjent av kommunestyrene i alle eierkommunene slik loven krever, og det nye navnet ble registrert i Brønnøysundregistrene den 8. mai 2013.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no