Du er her:

Resirkulering av fosfor

Fosfor i avløpsslam utgjør en betydelig fosforressurs som bør utnyttes effektivt i matproduksjonen uten å risikere negative effekter på miljø eller mattrygghet

Tønsberg renseanlegg er deltaker i et forskningsprosjekt som går i regi av Bioforsk. Prosjektperioden er 2012 - 2015. Hovedmålet i prosjektet er å øke erstatningen av fosfor i mineralgjødsel med fosfor i avløpsslam uten å risikere negative effekter på miljø eller mattrygghet.

Forskningsprosjekt- slamØkonomisk drivverdige reserver av mineralsk fosfor er begrenset, og effektiv resirkulering av fosforet er nødvendig for å sikre nok fosfor i fremtiden.  Mye fosfor havner i avløpsslammet. I Norge resirkuleres 50-60 % av avløpsslammet til jordbruksarealer, men dette fosforet har en forholdsvis lav plantetilgjengelighet. Dette fosforet erstatter derfor bare i liten grad fosfor i mineralgjødsel, og det bør søkes løsninger som øker utnyttelsen av fosforet.

Du finner mer info om prosjektet på hjemmesiden til Bioforsk.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no