Du er her:

Resirkulering av fosfor

Fosfor i avløpsslam utgjør en betydelig fosforressurs som bør utnyttes effektivt i matproduksjonen uten å risikere negative effekter på miljø eller mattrygghet

Tønsberg renseanlegg er deltaker i et forskningsprosjekt som går i regi av Bioforsk. Prosjektperioden er 2012 - 2015. Hovedmålet i prosjektet er å øke erstatningen av fosfor i mineralgjødsel med fosfor i avløpsslam uten å risikere negative effekter på miljø eller mattrygghet.

Forskningsprosjekt- slamØkonomisk drivverdige reserver av mineralsk fosfor er begrenset, og effektiv resirkulering av fosforet er nødvendig for å sikre nok fosfor i fremtiden.  Mye fosfor havner i avløpsslammet. I Norge resirkuleres 50-60 % av avløpsslammet til jordbruksarealer, men dette fosforet har en forholdsvis lav plantetilgjengelighet. Dette fosforet erstatter derfor bare i liten grad fosfor i mineralgjødsel, og det bør søkes løsninger som øker utnyttelsen av fosforet.

Du finner mer info om prosjektet på hjemmesiden til Bioforsk.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no

 

 Færder kommunevåpen Tønsberg kommune kommunevåpen