Du er her:

Renseanlegget er offisielt åpnet!

Ordførerne i eierkommunene stod for den offisielle åpningen av renseanlegget

«Et stort løft og en betydelig innsats for miljøet». Tønsberg ordfører Petter Berg var strålende fornøyd med det nyombygde renseanlegget.

«Tønsberg-distriktet har tatt styring for et bedre miljø. Gjennom selskaper som Greve biogass og Tønsberg renseanlegg er man nå i norgeseliten med hensyn til miljøsatsing.»
Slik ordla Jan H. Knudsen seg fra Sandefjordfirmaet Krüger Kaldnes da han takket for oppdraget med å designe og bygge om Tønsberg renseanlegg.

Det var ordførerne i de 5 eierkommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re og Sandefjord som mandag 24. april foretok offisiell åpning av Tønsberg renseanlegg etter ombyggingen.

«Et stort løft og en betydelig innsats for miljøet». Tønsberg ordfører Petter Berg var strålende fornøyd med det nyombygde renseanlegget.

Anlegget fremstår nå som et av landets mest moderne anlegg og er tilpasset de nyeste rensekravene.

Allerede i 1970 begynte man planleggingen av det som skulle bli et renseanlegg på Vallø. De første årene bygget man pumpestasjoner og ledningsnett som fraktet avløpsvannet fra Byfjorden og Træla til Vallø og ut i Ytre Oslofjord. 

Renseanlegget stod klart i 1980, men tidens tann og strengere rensekrav har gjort det påkrevd å fornye anlegget.

Fra før fjernet man plast, papir, søppel, fett og fosfor fra avløpsvannet. Nå er anlegget bygget om til også å fjerne organisk stoff. Dette innebærer mindre tilslamming og bedre oksygenforhold i Oslofjorden.  Samtidig har man fått en mer stabil drift slik at rensekravene overholdes ved vekslende forhold.

Anleggsarbeidene har vart i 2,5 år og har kostet over 125 mill. kr. Totalt er 65 000 mennesker tilkoblet anlegget.  Men det kommer like mye organisk stoff fra distriktets næringsmiddelindustri som fra befolkningen for øvrig. 

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no