Du er her:

Nye renselinjer er i gang

I april 2016 fikk vi ordinær drift på de 2 første av i alt 6 linjer i det ny-ombygde renseanlegget

Renseanlegget er under ombygging i vi har satt 2 av renselinjene i drift. Disse linjene består av rister (4 mm center-flow rister), sandfang, biologisk tirnn (MBBR), flokkuleringstank med innblanding av kjemokalier og avskilling av slam i et flotasjonstrinn.

Dispergeringstank for flotasjon

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no