Du er her:

Ny utslippstillatelse 2.januar 2017

Vi har sammen med Nøtterøy og Tønsberg kommuner fått ny utslippstillatelse fra fylkesmannen. Vi har fått et spesifikt krav om tett samordning av aktiviteten med Nøtterøy og Tønsberg kommuner.

Tillatelsen legger opp til et sterkere fokus på å redusere utslipp fra ledningsnettet. Utslippskrav fra renseanlegget er imdilertid uendret. Med nye krav om samordning av driften for kommunene Nøtterøy og Tønsberg og selskapet, skjerpes kravet til utslipp fra overløp, utlekking fra ledningsnettet og påslipp av regnvann. Rapporteringsrutinene er også skjerpet.

Den nye tillatelsen finner du her.

 

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no