Du er her:

Ny midlertidig utslippstillatelse

I forbindelse med ombygging av renseanlegget er det søkt om ny, midlertidig utslippstillatelse i byggeperioden

Renseanlegget skal bygges om i perioden sommeren 2014 til sommeren 2016. I denne perioden vil det fortsatt skje rensing på anlegget, men den vil bli noe redusert. I første fase skal 2 av 6 linjer settes ut av drift og bygges om.  Nå disse er intakte med ny renseløsning, settes de 4 siste ut av drift og bygges om på samme måte.

Utslippspunkt Tønsberg renseanleggSom følge av dette er det søkt om redusterte rensekrav i bygge perioden.
For 2014 søkes det om reduksjon fra 90 % rensekrav for fosfor til 85 %. For 2015 søkes kravey redusert til 75 %.
I 2016 er det ikke søkt om reduksjon i kravet for fosfor, men det søkes om utsatt iverksettelse av rensekrav for biologisk stoff (sekundærrensekravet) til  1.8.2016.  Dette tilsvarer ca 6 mnd. etter at anlegget er planlagt å stå ferdig.

I brev den 8.5.2014 er søknaden om midlertidig utslippstillatelse godkjent.

 

Den ordinære utslippstillatelsen kan du finne her.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no

 

 Færder kommunevåpen Tønsberg kommune kommunevåpen