Du er her:

Ny midlertidig utslippstillatelse

I forbindelse med ombygging av renseanlegget er det søkt om ny, midlertidig utslippstillatelse i byggeperioden

Renseanlegget skal bygges om i perioden sommeren 2014 til sommeren 2016. I denne perioden vil det fortsatt skje rensing på anlegget, men den vil bli noe redusert. I første fase skal 2 av 6 linjer settes ut av drift og bygges om.  Nå disse er intakte med ny renseløsning, settes de 4 siste ut av drift og bygges om på samme måte.

Utslippspunkt Tønsberg renseanleggSom følge av dette er det søkt om redusterte rensekrav i bygge perioden.
For 2014 søkes det om reduksjon fra 90 % rensekrav for fosfor til 85 %. For 2015 søkes kravey redusert til 75 %.
I 2016 er det ikke søkt om reduksjon i kravet for fosfor, men det søkes om utsatt iverksettelse av rensekrav for biologisk stoff (sekundærrensekravet) til  1.8.2016.  Dette tilsvarer ca 6 mnd. etter at anlegget er planlagt å stå ferdig.

I brev den 8.5.2014 er søknaden om midlertidig utslippstillatelse godkjent.

 

Den ordinære utslippstillatelsen kan du finne her.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no