Du er her:

Nitrogenrensing

Selskapet jobber aktivt med å møte samfunnets forventninger om å etablere nitrogenrensing

Lurv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennom rapporten Utredning av behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til Ytre Oslofjord er det blitt avdekket et klart behov for å gjøre tiltak i Ytre Oslofjord for å redusere tilførslene av nitrogen.  Styret i Tønsberg renseanlegg bestemte derfor høsten 2021 å sette igang et skisseprosjekt for å fremskaffe et grunnlag for å be eierne om en investeringsramme for dette prosjektet.  Skisseprosjetet forventes å foreligge i september 2022.

Parallellt med skisseprosjekte har vi også satt igang en mulighetsstude for vurdere muligheten av å bygge et felles nitrogenrenseanlegg for Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder og Sandefjord kommune (Vårnes renseanlegg i tidli, Stokke kommune). Dette arbeidet forventes å kunne legges frem for politisk behandling i kommunene våren 2023.

Statsforvalteren i vestfold og telemark har i brev til kommunen den 8 juni 2022 gjort det klart at dte vil komme et krav om nitrogenrensing og at det forventes av kommunene at de starter planleggingen av dette. Tønsberg Renseanlegg IKS er som nevnt over, godt i gang med dette arbeidet.

 

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no