Du er her:

Kunngjøring av enerett

Representantskapet har den 28 april 2014 besluttet å tildele Greve Biogasss AS enerett for behandling av avløpsslam.

Det følger av anskaffelsesforskriften at særrett/enerett må være gitt av en kompetent myndighet i form av lov, forskrift eller administrativt vedtak som må være kunngjort. Dette igjen betyr at eneretten må kunngjøres. Tønsberg renseanlegg har i tillegg til utsending av referat valgt å benytte hjemmesiden til kunngjøring av denne eneretten.

 

Representantskapets enstemmige vedtak i sak 4/2014:

  1. Grenland Vestfold Biogass AS tildeles enerett for mottak og behandling av avløpsslam fra Tønsberg renseanlegg IKS.
  2. Eneretten gjelder i 20 år fra 2015.
  3. For øvrig vises til aksjonæravtale for Grenland Vestfold Biogass AS

 

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no