Du er her:

Helhetlig plan for Oslofjorden er presentert

Klima- og miljødepartementet presenterte den 30.3.2021  Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv.

Et av tiltakene i planen er  å "Utrede behovet for å redusere tilførslene av nitrogen og behovet for nitrogenrensing til Ytre Oslofjord for ulike fjordavsnitt/resipientområder (Miljædirektoratet)"

 

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no