Du er her:

Forskningsprosjekt om styring av dosering

Tønsberg renseanlegg har mottatt forskningmidler fra VRI-Vestfold

JAR-testForskningsmidlene er benyttet til å hyre inn Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås til å foreta en forstudie for å optimalisere kjemisk felling på renseanlegget.  Bakgrunnen for studien er gjennomføring av vannforskriften som setter strengere krav til bruk av slam i landbruket. I dag er det fosforet som det finnes mye av i avløpsslam vanskelig tilgjengelig for plantene (korn).

Gjennom prosjektet ønsker vi å komme frem til nye metoder for å gjøre mere av fosforet tilgjengelig som næring for plantene.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no