Du er her:

Forskerlinja - Horten vgs.

Toppbilde

2 klasse fra "forskerlinja" ved Horten vgs. har lagt en hel undervisningsdag til Tønsberg renseanlegg.

Sammen med Krüger Kaldnes og Vannklyngen ha vi utviklet et opplegg der elevene har en fagdag med undervisning om vannrensing på Tønsberg renseanlegg. Krüger Kaldnes, som er en av landets største leverandører innen vannbehandling, presenterer noen av de prosessløsninger som finnes og hvordan de brukes.  Fra Vannklyngen får elevene høre om muligheter og utforsdringer innen vannbransjen. 

Fagdag - Krüger KaldnesSom en del av opplegget gjøres elevforsøk der oppgaven går ut på å finne optimal doserng av kjemikalier, slik at vi får fjernet fosfor fra avløpsvannet. Dette gjøres ved JAR-test analyser.

Tønsberg renseanlegg skal bygge ut anlegget med et nytt biologisk rensetrinn.  Her dyrkes bakterier som er optimale for å fjerne det organsiske stoffet.  Gjennom mikroskopering får elevene stifte nærmere bekjentskap med disse nye "arbeiderne"

Vannklyngens hjemmeside kan du også lese om denne dagen.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no