Du er her:

Energi- og klimaregnskap 2017

Med nytt rensetrinn har vi produsert mer slam. Sammen med økt strømforbruk har dette bidratt til at vi økte utslippene av CO2.

Klimaregnskapet er laget etter The Greenhouse Gas protocol (GHG) - standarden og inkluderer også full gjennomgang av indirekte utslipp (scope 3).  Regnskapet viser at indirekte utslipp står for ca. 80 % av utslippene.
De største utslippene kommer fra behandling av slam og bruk av kjemikalier.  Fra 2019 vil slammet bli behandlet på en mer miljøvennlig måte hos Greve biogass. Dette vil ventelig gi en vesentlig reduksjon i utslippene.

Energi- og klimaregnskapet for 2017 kan du laste ned her.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no