Du er her:

Energi- og klimaregnskap 2015

Selskapet har som målsetting å dokumenter og redusere sine klimagassutslipp. Derfor har vi laget energi- og klimaregnskap.

Klimaregnskapet er laget etter The Greenhouse Gas protocol (GHG) - standarden og inkluderer også full gjennomgang av indirekte utslipp (scope 3).  Regnskapet viser at indirekte utslipp står for nesten 80 % av utslippene.
De største utslippene kommer fra behandling av slam og bruk av kjemikalier.  Fra 2018 vil slammet bli behandlet på en mer miljøvennlig måte hos Greve biogass. Dette vil ventelig gi en vesentlig reduksjon i utslippene.

Energi- og klimaregnskap for 2015 finner du her

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no