Du er her:

Energi- og Klimaplan

Selskapets energi og klimaplan baserer seg på standarden til The Greenhouse Gas Protocol og Norsk Vanns standard rapporteringssystem.

Energi- og klimaplanen ble vedtatt avstyret den 15.2.2021.
Planen skal godkjennes av representantskapet det 26.4.2021

Planen angir konkrete mål for utslippsreduksjon

Planen er et saksframlegg til styret og har et enklet format.  Planen finner du her.

Energi og klimaregnskap for 2020 finner du her.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no