Du er her:

Bombefunn på nabotomt - Renseanlegget må stoppes

Funnet av bombe på nabotomta til renseanlegget har ført til at renseanlegget måtte stoppes fredag kveld

Situasjonen med bomben er fredag kveld kl 2100 fortsatt uavklart.

Renseanlegget og alle pumpestasjoner  har vært i full drift frem til kl. 2030.Men inne på anlegget var nå slamlageret i ferd med å gå fullt. Dette ville ført til at anlegget hadde stoppet automatisk i løpet av et par timer. 
 
Vakta har blitt sluppet inn på anlegget av politiet og har stengt flere renseprosessene.
Samtidig har vi manuelt fått åpnet en luke slik at alle pumpestasjoner kan fortsette å gå som normalt.
 
Situasjonen er derfor at det ikke lenger er fare for utslipp fra pumpestasjon på Kilen slik som fryktet. Alt avløpsvann fra distriktet kommer frem  til renseanlegget og gjennomgår en forenklet rensing. Papir, søppel mv og fett fjernes fra avløpsvannet før det slippes ut via den ordinære utslippsledningen på 35 meters dyp, 800 m fra land.  Avløpsvannet blir her innlagret i dypet og kommer ikke opp til overflaten.
 
 
 
Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no