Du er her:

Biogassanlegg

Toppbilde

Tønsberg renseanlegg har gått inn på eiersiden i GreVe Biogass as.

Representantskapet har mandag 3. juni 2013 bestemt at Tønsberg renseanlegg IKS skal gå inn som eier i det nye anlegget. Anlegget skal bygges ved Tønsberg fyllplass og det er Grenland Vestfold Biogass as som står ansvarlig for prosjektet.

Tønsberg renseanlegg vil ved å gå inn som eier forplikte seg til å levere alt slam til behandling her i 20 år fremover.  Våre hovedgrunner for å gå inn i prosjektet er:

 • Miljøhensyn
  Ved bruk av biogass til drivstoff vil man kunne redusere utslipp av klimagasser i betydelig grad
 • Luktulemper på Vallø
  Dagens slambehandling skaper en del luktulemper når det tilsettes kalk.  Vi har klare forventninger om at luktulempene vil reduseres.
 • Økonomisk
  Vi tror at biogassanlegget vil gi inntekter slik at de totale utgiftene ikke vil stige
 • Robust
  Det nye anlegget vil ved sin størrelse og valg av utprøvde teknologiske løsninger gi et robust anlegg.
Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no

 

 Færder kommunevåpen Tønsberg kommune kommunevåpen