Du er her:

Biogassanlegg

Toppbilde

Tønsberg renseanlegg har gått inn på eiersiden i GreVe Biogass as.

Representantskapet har mandag 3. juni 2013 bestemt at Tønsberg renseanlegg IKS skal gå inn som eier i det nye anlegget. Anlegget skal bygges ved Tønsberg fyllplass og det er Grenland Vestfold Biogass as som står ansvarlig for prosjektet.

Tønsberg renseanlegg vil ved å gå inn som eier forplikte seg til å levere alt slam til behandling her i 20 år fremover.  Våre hovedgrunner for å gå inn i prosjektet er:

 • Miljøhensyn
  Ved bruk av biogass til drivstoff vil man kunne redusere utslipp av klimagasser i betydelig grad
 • Luktulemper på Vallø
  Dagens slambehandling skaper en del luktulemper når det tilsettes kalk.  Vi har klare forventninger om at luktulempene vil reduseres.
 • Økonomisk
  Vi tror at biogassanlegget vil gi inntekter slik at de totale utgiftene ikke vil stige
 • Robust
  Det nye anlegget vil ved sin størrelse og valg av utprøvde teknologiske løsninger gi et robust anlegg.
Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no