Du er her:

Besøk av ingeniørstudenter

Over 20 studennter fra Høyskolen i Vestfold hadde lagt en av undervisningsdagene hos oss.

Over 20 ingeniørstudenter som deltar på Vannfaget på høyskolen i Vestfold har hatt en hel studiedag på Tønsberg renseanlegg.  Sammen med Krüger Kaldnes har vi laget et opplegg der studentene blir kjent med renseanlegget og de prosessene som skjer her.  Studentene har også undersøkt bakteriefloraen via mikroskop og sjekket ut hva som er riktig dosering av kjemikalier.

Ristrom JAR-test

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no