Du er her:

Årsrapport 2013

Fjorårets resultater er klare og er rapportert til fylkesmannen

Tønsberg renseanlegg er under ombygging og sliter derfor med å holde rensekravene.  Resultatene viser at vi i 2013 fjernet hele 80 % av tilført fosfor selv om det er mye byggeaktivitet og dermed også forstyrrelser på renseeffekten. I fjor ble slamdelen bygget om.

Laboratoriet Tønsberg renseanleggRapporten viser også at innholdet av tungmetaller er veldig lavt og at sklammet fra renseanølegget tilfredsstiller kravene til den strengeste klassen for bruk av slam i landbruket.

Dessverre har renseanlegget ikke klart å håndtere luktproblemer på en tilfredsstillende måte. Det er sat i verk tiltak for å bedre dette i løpet av våren 2014.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no