Grafen viser resultat for siste 12 måneder for den enkelte dato. Men utslippskrav gjelder pr. hele kalenderår. Prognosen for 2018 er 91%. Anlegget stengt 1 uke i oktober 2017 pga. vedlikehold. Dette gir en dropp i resultatet fra dette tidspunkt.
Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no