Utslippskrav gjelder pr. kalenderår. Prognosen for 2018 er 91%.
I februar og mars kom nedbør som snø. April – snøsmelting.
Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no